top of page

Biodynamic Farm Dragonja

LOGO DESIGN
PACKAGING
WEBSITE DESIGN - Work in progress...

Client: Evgenija Pejic
Web: http://www.biodynamic-farm-dragonja.com/en/about_us
Location: Istria, Slovenia
2022

A wonderful soul called Evgenia, the head of Istrian biodynamic society, was looking for a designer to help them with creating the farm logo. It's not just organic, but a biodynamic farm that follows the principles of Rudolf Steiner.
And it was quite a challenge to include the olives, the tree, the hands and the flower of life inside one symbol, but the end result is absolutely magical. We designed packaging labels for olive oil and tea made of olive leaves.

We are working on getting their website in shape and there's more to come, regarding the promotional and operational material.

------------------------------------------------

Work in progress...

Oblikovanje logotipa
Oblikovanje embalaže
Obnova spletne strani

Klient: Evgenija Pejič
Splet: http://www.biodynamic-farm-dragonja.com/sl/o_nas
Lokacija: Istra, Slovenia
2022

Prečdovita duša, z imenom Evgenia, vodja biodinamičnega društva Ajda Istra, je iskala oblikovalca, ki bi jim pomagal pri izdelavi logotipa kmetije. Gre za biodinamično kmetijo, ki trdno sledi načelom Rudolfa Steinerja.
In bil je pravi izziv vključiti oljke, drevo, roke in rožo življenja v en simbol, na željo naročnice, vendar je končni rezultat naravnost čaroben. Oblikovalo se je embalažo za oljčno olje, ter etikete za čaj iz oljčnih listov, ter fino mletih oljčnih listov.

V naslednjih mesecih, se bo uredilo še spletno stran in nadaljevalo na področju promocijskega in operativnega materiala.

bottom of page