top of page

CONCEPT ENTERTAINMENT

Logo Design
Stationary Design

Client: Denis Hass
Location: Slovenia

A company working with conceptual organization of events, that approaches each project in a completely individual and personalized manner. With this in mind I develop a logo with a more personal symbol, where I included the word "concept" inside an illustration of the owners profile picture. All further stationary follows the identity standard guidelines.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naročnik: Denis Hass
Lokacija: Slovenija

Conept Entertainment, podjetje, ki se ukvarja s konceptualno organizacijo dogodkov, pristopa k vsakemu projektu na povsem individualen in poosebljen način. Temu primerno se je razvila ideja »personalnega« simbola podjetja, kjer sem logotip razvila s profilno sliko lastnika podjetja, v katerega je vkomponirano samo ime – Concept. Primarne barve dopisnice, vizitke in ostalih tiskovin, so črna, rdeča in bela, ki se dopolnjujejo z jasno kompozicijsko shemo in vsebinsko vizijo podjetja.

bottom of page