top of page

Energovizija

Logo Design
Stationary Design

Client: ENERGOVIZIJA, energetika in elektronika d.o.o.
Web: http://www.energovizija.si/
Location: Slovenia

A company based on knowledge and experience in the field of energy and mechanical installations. A logo made of color green with a slight detail of the “leaf” element presents the company as a reliable partner in the field of energy services. It shows that this company works in accordance with the objectives in the fields of energy efficiency and renewable energy sources.
Chalet type is a chic, daring and precise sanserif typography indicates that this is a highly specialized company, whose activities are aimed in fulfilling their requirements, long for constant improvement and follow the trend of reducing energy use.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Logotip
Operativne Tiskovine

Naročnik: Sebastian Ivančič, ENERGOVIZIJA, energetika in elektronika d.o.o.
Spletna stran: http://www.energovizija.si/
Lokacija: Slovenija

Storitve podjetja Energovizija temeljijo na znanju in izkušnjah s področja energetike in strojnih instalacij. Pri logotipu je bil porabljen zeleni odtenek in dodan element »lista«, ki podjetje predstavi kot zanesljivega partnerja na področju energetskih storitev, ter deluje v skladu s cilji na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Chalet je elegantna, drzna in precizna brez-serfina tipografija, ki opazovalcu sporoča, da gre za visoko specializirano podjetje, katerega dejavnosti so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, konstantno izboljšavo in sledijo trendom zmanjševanja rabe energije. Temu poslanstvu skozi vsebino in vizualno govorico sledijo tudi oblikovane tiskovine, kot so vizitke, dopisni papir in pisemske ovojnice.

bottom of page