top of page

Institute of Occupational Health

Stationary Design:
Leaflet Design
Flayer Design
Web Editing
Banner Design

Client: Institute of Occupational Health ZVD Ljubljana
Web: http://www.zvd.si/
Location: Ljubljana, Slovenia

A foundation, with already defined graphic identity, needed a set of leaflets on the subject of first aid and vaccination against tick-borne encephalitis. I designed a fresh solution, following the visual guidance of the Company and maintain it as the largest provider of health services in working and living environment.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operativne tiskovine
Zloženka
Letak
Spletno urejanje
Dinamične spletne pasice

Naročnik: Zavod za Varstvo pri Delu
Spletna stran: http://www.zvd.si/
Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Ustanova, z jasno postavljeno grafično identiteto, je potrebovala oblikovanje zloženke na temo prve pomoči in plakat za cepljenje proti klopnem meningitisu. Pripravili smo dve sveži rešitvi, ki sledita vizualnim smernicam podjetja in ga ohranjata kot največjega ponudnika zdravstvenih storitev delovnega in življenjskega okolja. Nadaljevali smo z zloženkami, letaki in spletnim urejanjem in sodelujemo še danes.

bottom of page