top of page

Rubik Real Eastate

Corporate Identity Design

Client: Rubik d.o.o.
Web: https://www.bizi.si/RUBIK-D-O-O/
Location: Ljubljana, Slovenia

A real estate agency desired a logo, based on the form of a Rubik's cube. The shape of the square itself symbolizes stability and establishes trust. Joined together with the detail of a small cube being detached from the "Group", the company is outlined as courageous, innovative and new age. While
multicolored symbol brings dynamism and liveliness, her credibility and tradition is established with the usage of classical Serif typeface Requiem. Printed materials and applications follow the visual guidelines with the depiction of a black background always a colored Rubik's cube as it’s main element.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celostna Grafična Podoba

Naročnik: Rubik d.o.o.
Spletna stran: https://www.bizi.si/RUBIK-D-O-O/
Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Naročnik je izrazil željo po znaku, oblikovanem na podlagi Rubikove kocke. Oblika kvadrata simbolizira stabilnost, resnost in skupaj z izrisanim detajlom, ki izhaja iz »skupine«, podjetje oriše kot pogumno, inovativno in novodobno. Medtem, ko večbarvni znak ustanovi vlije dinamičnost in živahnost, jo z verodostojnostjo in tradicijo, uravnoteži uporaba klasične serifne tipografije Requiem, ki spada v prvo generacijo črkovnih vrst osnovane na podlagi rokopisa. Vizualnim in vsebinskim smernicam sledi tudi upodobitev tiskovin in aplikacij, s črno barvo v ozadju in elementom vselej barvne Rubikove kocke v ospredju.

bottom of page