top of page

Stress Book Publication

Book Publication Design

The content is based on research and analysis on stress. I have selected a range of dark colors that give us a feeling of unease, and designed a page layout with tumultuous series of alphanumeric and highly diversified and unbalanced composition of the text.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knjižna publikacija o stresu
Pod vodstvom profesorja Frasa smo v zadnjem letniku VK, pri predmetu Tipografija, oblikovali knjižno publikacijo o Stresu. Vsebina je temeljila na raziskavi in analizi o stresu. Nastopil je izbor palete temnih barv, ki s psihološkega vidika vzbujajo občutek nelagodja, ognjevite in burne črkovne vrste, ter nadvse razvejano, razgibano in neuravnovešeno strukturirane kompozicije besedila.

bottom of page