top of page

Superial Travel

Corporate Identity
Logo Design
Business Card Design
Stationary Design
Flayer Design
Web Editing

Client: SUPERIOR TRAVEL, Travel Agency
http://www.superiortravel.si/

Superior Travel was a fresh travel agency that offered a personal approach to travellers who search for quality travel arrangements of the highest standards. After reviewing competing brands, we came to a clean, elegant and audience appropriate, visual identity. Logo consists of a symbol and an inscription, written in Montag type - a wide, square, san-serif typeface. Monogram appears in two strictly defined Pantone colors, which serves as a central guideline for all company applications and printed material.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celostna Grafična Podoba
Logotip
Vizitke
Operativne tiskovine in Promocijski Material
Letaki
Spletna stran

Naročnik: Potovalna agencija Superior Travel
Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Potovalna agencija Superior travel je bila v času izpeljave projekta, mlada, sveža energija, ki je želela na individualen pristop nagovoriti popotnike, ki si želijo kakovostnih aranžmajev, najvišjih standardov. Po pregledu konkurenčnih znamk, smo tako prišli do čiste, elegantne in ciljni skupini primerne, vizualne podobe. Izris sestavljen iz znaka in napisa, je zapisan v pisavi Montag, široki, oglati, brez serifni tipografiji, katero je leta 2007 oblikoval znani tipograf podjetja Insigne Type Foundary. Monogram nastopa v dveh striktno določenih pantonih, ki služi kot osrednja smernica pri aplikacijah in tiskovinah podjetja.

bottom of page